Skoči na glavno vsebino

Kaj o šoli pravijo naši ekonomci

Srednja šola je manjša. Odnosi so bolj osebni in dijaki nismo samo številke.

Na šoli se počutimo varne. Vzdušje je sproščeno in prijetno.

Učitelji nam posredujejo znanje z zanimivim načinom poučevanja.

Naše znanje uspešno nadgrajujejo »fanj« profesorji.

Zadovoljni smo z izmenjavo dijakov s tujimi državami.

Navdušeni smo nad strokovnimi ekskurzijami in športnimi tedni.

V današnjem času je najpomembnejše to, da dobimo dobro podlago za nadaljnje šolanje.

Posebnosti našega ekonomskega tehnika

To so vsebine v odprtem kurikulu, ki se nanašajo na kreativno podjetništvo, turizem, multimedijo v poslovanju in robotiko.

Kreativno podjetništvo

Učiteljice ekonomskih predmetov na naši šoli smo avtorice učnega načrta za predmet kreativno podjetništvo, ki je bil lani potrjen na Strokovnem svetu RS. Mit, da se podjetnik rodi, ne drži. Na razvoj kreativnosti, inovativnosti in podjetnosti močno vplivajo številni dejavniki okolja, kjer mladi živijo, se šolajo in usposabljajo za samostojno pot v življenju. Cilj predmeta kreativno podjetništvo ni le naučiti dijake, kako lahko sami ustanovijo in vodijo podjetje, temveč tudi spodbujati podjetno razmišljanje in ravnanje, ki sta podlaga za proaktivno reševanje različnih problemov in izzivov v nadaljnjem življenju. Poleg tega dijaki spoznajo podjetniški način življenja, lastnosti podjetne osebe, odločitve pri ustanovitvi podjetja, sestavne dele poslovnega načrta in načine, kako razviti in voditi hitro rastoče tehnološko podjetje. Pri izvajanju tega modula smo zelo povezani z zunanjim okoljem: obiščemo podjetja, podjetnike, razvojne institucije ter z njimi sodelujemo, na šolo pa povabimo strokovnjake iz različnih področij.

Turizem

V programu ekonomski tehnik izvajamo modul organizacija turističnih storitev, ki izhaja iz potreb okolja in dejstva, da je trenutno turizem tako po svetu kot v Sloveniji ena najhitreje rastočih gospodarskih panog. Dijaki lahko po končanem šolanju odprejo svojo lastno agencijo s področja turizma ali nadaljujejo študij v tej smeri. Pri tem modulu dijaki najprej usvojijo vsebine s področja poslovanja turistične agencije, nato pa sami organizirajo in izpeljejo oz. vodijo konkreten turistični proizvod (izlet). So v vlogi turistične agencije, vodičev, animatorjev in turistov hkrati. Pripravijo ves promocijski material v različnih jezikih, na koncu pa analizirajo in ovrednotijo izvedbo.

Multimedija v poslovanju

Vedno več dnevnih opravil opravljamo preko svetovnega spleta in mobilnih naprav, od dela, spremljanja novic, nakupovanja, bančnega poslovanja, druženja na socialnih omrežjih … Obkroža nas vse večje število digitalnih naprav, ki omogočajo združevanje realnega okolja z virtualnim.

Da bi šli v korak s časom, ki ga narekuje nova digitalna doba, smo v program ekonomskega tehnika vključili modul multimedija v poslovanju. Dijaki ob koncu šolanja pridobijo poglobljena znanja na področju oblikovanja multimedijskih vsebin – slika, zvok, video, animacija, interaktivne vsebine. Naučijo se, izdelati spletno stran, video in avdio posnetek s poslovno vsebino.

Zavedamo se, da je mladim potrebno dati taka znanja, s katerimi se lahko po končanem šolanju zaposlijo ali pa uspešno nadaljujejo izobraževanje. S pridobljenim znanjem s področja informacijsko-komunikacijskih tehnologij bodo na trgu zelo konkurenčni.

Robotika

Robotika je postala v zadnjih letih nepogrešljiva v moderni družbi, saj velja za okolju prijazno tehnologijo. Ker sledimo napredku v znanosti, smo v program ekonomski tehnik vpeljali modul robotika z namenom, da dijaki uresničijo podjetniške ideje, ki jih izoblikujejo v učnem podjetju. Pri robotiki dijaki pridobijo veščine, kako priti od zamisli do končnega izdelka. Naučijo se tudi, kako izdelati mobilne aplikacije in jih nato uporabljati v vsakdanjem življenju. Robotiko lahko dijaki izberejo v 3. letniku namesto multimedije v poslovanju.

 

Mnenja delodajalcev o naših dijakih na praksi

»Z delom dijaka smo zelo zadovoljni. Velikokrat nam priskoči na pomoč pri organizaciji občinskih prireditev. Je zanesljiv in odgovoren fant.« (Občina Hrpelje Kozina)

»Dijakinja delovni čas koristno uporabi, se znajde v vseh situacijah, naloge izvaja natančno in popolnoma samostojno.« (Brazda, d. o. o.)

»Z delom dijakinje smo zelo zadovoljni, saj je samoiniciativna, spretna pri komunikaciji, naloge izvaja popolnoma samostojno in nadpovprečno dobro.« (Škocjanske jame)

(Visited 1.289 times, 1 visits today)
Dostopnost