Vpis v prvi letnik 2022/23

šolskem letu 2022/23 smo razpisali vpis v 1. letnik treh izobraževalnih programov:

  • GIMNAZIJA (2 oddelka; 56  razpisanih mest)
  • EKONOMSKI TEHNIK (1 oddelek; 28 razpisanih mest)
  • ARANŽERSKI TEHNIK (1 oddelek; 28 razpisanih mest)
Postopek vpisa
Postopek vpisa v vse vrste programov srednjega šolstva ureja Pravilnik o vpisu v srednje šole (Uradni list Republike Slovenije, št. 30/18).

Pravilnik določa, kako poteka priprava in objava razpisa za vpis, vsebino informativnih dni, ki jih organizirajo šole, ter postopek prijavljanja kandidatov za vpis. Posebej je določen postopek omejitve vpisa in izbire kandidatov v primeru omejitve.

V primeru omejitve vpisa se izbira kandidatov opravi v dveh krogih.

  • V prvem krogu šola na podlagi meril, ki jih določa posamezen izobraževalni program, izbere kandidate za 90 % razpisanih mest.
  • V drugem krogu lahko tisti kandidati, ki niso bili izbrani na šoli, na katero so prijavljeni, kandidirajo na preostalih 10 % vpisnih mest na vseh šolah, ki omejujejo vpis, in na vsa še prosta vpisna mesta na šolah, ki nimajo dovolj prijavljenih kandidatov.

Več o postopku vpisa lahko preberete na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Za bodoče dijake

Učenke in učenci zaključnih razredov osnovne šole,

pred vami je odločitev o tem, na kateri srednji šoli, v katerem programu želite nadaljevati svojo izobraževalno pot. V želji, da bi izbrali šolo in srednješolski program, ki je za vas najbolj ustrezen, delimo delček dogajanja v šolskih klopeh naše šole, pa tudi izven njih. Za vas smo pripravili več načinov informiranja.

Na spletni strani šole lahko preberete vse o programih, ki vas zanimajo (GIMNAZIJA, ARANŽERSKI TEHNIK, EKONOMSKI TEHNIK), dobite vpogled v izdelke, ki so rezultat različnih učnih aktivnosti na šoli, in sledite najbolj aktualnim novicam.

Prelistate lahko publikacijo ŠC Srečka Kosovela Sežana, ki skozi predstavitev temeljnih informacij izriše utrip srednje šole. Prav tako vas vabimo, da naše dejavnosti spremljajte na Facebooku in Instagramu Gimnazije in ekonomske šole ŠC Srečka Kosovela Sežana.

Dan odprtih vrat bomo na naši šoli izvedli v četrtek, 25. novembra 2021, v dopoldanskem in popoldanskem času. Informativna dneva pa bosta v tem šolskem letu potekala v petek in soboto, 11. in 12. februarja 2022. V petek ob 9.00 in 15.00, v soboto pa ob 9.00. Podrobne informacije o poteku dneva odprtih vrat in informativnih dni sledijo.

Informacije o vpisu

Šolska svetovalna služba (05 7311 281)

Franja Čok (franja.cok@sc-sezana.si), Alenka Kompare (alenka.kompare@sc-sezana.si)

Potek vpisa v 1. letnik za šolsko leto 2022/23

POTEK VPISA DATUM
Informativna dneva 11. in 12. 2. 2022
Prijava za vpis v 1. letnik do 4. 4. 2022
Javna objava številčnega stanja prijav (spletna stran MIZŠ) 8. 4. 2022 do 16.00
Morebitni prenosi prijav za vpis do 25. 4. 2022 do 14.00
Objava omejitev vpisa (spletna stran MIZŠ) do 24. 5. 2022
Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvi vpisa do 27. 5. 2022
Vpis oz. izvedba 1. kroga izbirnega postopka (v primeru omejitve vpisa) 16. – 21. 6. 2022 do 14.00
Objava rezultatov 1. kroga in obveščanje kandidatov, ki niso bili uspešni z možnostmi v 2. krogu do 21. 6. 2022 do15.00
Objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka (spletna stran MIZŠ) do 21. 6. 2022 do 16.00
Izvedba 2. kroga (v primeru omejitve vpisa) do 24. 6. 2022 do 15.00
Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka (spletna stran MIZŠ) 30. 6. 2022 do 15.00
Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu (v primeru omejitve vpisa) do 1. 7. 2022 do 14.00
Vpis na srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta od  31. avgusta 2022

 

Na kratko o ŠC Srečka Kosovela Sežana – predstavitvena publikacija

Share on FacebookPin on PinterestTweet about this on TwitterPrint this page
(Visited 3.708 times, 1 visits today)