Mednarodno sodelovanje

V preteklih letih so se dijaki ekonomskega tehnika v okviru različnih mednarodnih projektov večkrat usposabljali na Portugalskem, v šolskem letu 2017/18 pa smo sodelovanje s šolo Agrupamento de Escolas de Barcelos nadgradili v prijateljsko izmenjavo.

Uspešno smo začeli tudi s projektom mobilnosti Usposobljeni za prihodnost/Trained for the future (Erasmus +), v okviru katerega se je v letu 2018 in 2019 usposabljalo že 20 dijakov ekonomskega tehnika. Dijaki so se udeležili praktičnih usposabljanj v Barcelosu (Portugalskem), Palma de Malorca (Španija) in Funchal (Madeira, Portugalska). Dijaki so na izmenjavi nadgrajevali kompetence odprtega kurikula s področja multimedije, turizma in robotike.

Že v začetku šolskega leta 2018/19 je ŠC Srečka Kosovela Sežana postal tudi nosilec Listine Erasmus+ za mobilnost v PIU, s katero bomo lahko praktično usposabljanje v tujini omogočili še večjemu številu dijakov programa ekonomski tehnik. V juniju 2020 v tujino potuje pet dijakinj ekonomskega tehnika.

V šolskem letu 2019/20 smo vključeni tudi v projekt mednarodnega sodelovanja šol Kompetence prihodnosti. Cilj projekta je izmenjava dobrih praks s partnersko šolo v Zvorniku (Bosna in Hercegovina), s katero v različnih projektih sodelujemo že od leta 2008.

Pomen poznavanja tujih jezikov za uspešen nastop na evropskem trgu dela  pa poudarja strateško partnerstvo Erasmus+ CLIL in VET. V dvoletnem projektu sodelujemo s partnerji iz Slovaške, Litve, Turčije, Portugalske in Italije. Namen partnerstva je razviti skupni učni načrt, s katerim bomo spodbudili integrirano učenje tujega jezika v strokovnih modulih. Marca 2019 se je skupina sedmih dijakov ekonomskega tehnika udeležila izmenjave na Siciliji, v oktobru pa so štirje dijaki predstavljali svoje učno podjetje na mednarodnem sejmu v Nitri na Slovaškem. Vrstnike iz vseh partnerskih držav smo na naši šoli gostili v novembru 2019.

Share on FacebookPin on PinterestTweet about this on TwitterPrint this page
(Visited 483 times, 1 visits today)