Ekskurzije

V 2. ali 3. letniku dijaki obiščejo decembrski Milano. Na dvodnevni ekskurziji si ogledajo lokalne kulturne znamenitosti in najbolj znane muzeje ter analizirajo izložbe in ostala sredstva množičnega komuniciranja, ki v Sloveniji v tolikšni meri niso prisotna.

Na enodnevnih strokovnih ekskurzijah pa obiščemo MOS Celje, SOF v Portorožu, Fructal Ajdovščina in v Ljubljani izvedemo Dan za vizualne komunikacije.

Mednarodno sodelovanje

V preteklih letih so se dijaki aranžerskega tehnika v okviru različnih mednarodnih projektov večkrat usposabljali na Portugalskem, v šolskem letu 2017/18 pa smo sodelovanje s šolo Agrupamento de Escolas de Barcelos nadgradili v prijateljsko izmenjavo.

Uspešno smo začeli tudi s projektom mobilnosti Usposobljeni za prihodnost/Trained for the future (Erasmus +), v okviru katerega so se jeseni 2018 tri dijakinje aranžerskega tehnika že praktično usposabljale v Barcelosu na Portugalskem, štiri dijakinje pa so bile na dvotedenski izmenjavi v Španiji – na Gran Canarii. Na Portugalskem so dijakinje nadgrajevale kompetence odprtega kurikula s področja multimedije, na Gran Canarii pa so bile del ekipe, ki je pripravila scenografijo opere The magic flute.

Že v začetku šolskega leta 2018/19 je ŠC Srečka Kosovela postala tudi nosilka Listine Erasmus+ za mobilnost v PIU, s katero bomo lahko praktično usposabljanje v tujini omogočili še večjemu številu dijakov programa aranžerski tehnik.

V šolskem letu 2018/19 sodelujemo tudi v projektu mednarodnega sodelovanja šol Dediščina v turizmu/Heritage in tourism. Cilj projekta je izmenjava dobrih praks, povezava šol z okoljem ter oblikovanje novih, z dediščino povezanih turističnih proizvodov. V okviru projekta se je skupina desetih dijakov vseh treh programov v začetku decembra 2018 že udeležila štiridnevne izmenjave v Zvorniku, v načrtu pa je več izmenjav sodelujočih šol.

 

(Visited 83 times, 1 visits today)