Skoči na glavno vsebino

Aranžerski tehnik je program v okviru srednje ekonomske šole, namenjen pa je predvsem tistim dijakom, ki imajo smisel za oblikovanje, dekoriranje, ustvarjanje ter trženje in podjetništvo.

Program je aktualen in oblikovan v povezavi z gospodarstvom, skuša zadovoljiti potrebe trga po aranžerskih in oblikovalskih znanjih. Velik poudarek je na praktičnem pouku, ki je v izbirnem delu in odprtem kurikulu usmerjen na področje izražanja s sliko in zvokom, animacije v ravnini in prostoru, multimedijskega oglaševanja ter tržnega komuniciranja.

Aranžer – kdor poklicno kaj ureja v skladno, estetsko celoto. (SSKJ)

Znanje, ki ga pridobijo dijaki, jim omogoča zaposlitev v raznih oglaševalskih agencijah, medijskih hišah, oblikovalskih studiih in grafičnih podjetjih. Lahko bodo urejali izložbe, aranžirali prostore, sejemske razstavne prostore, pripravljali sceno za razne prireditve, postavljali razstave, organizirali predstavitve, oblikovali celostne podobe in logotipe. Lahko bodo ustanovili svoje podjetje in počeli tisto, kar sami želijo.

Program aranžerski tehnik v sistemu srednjega strokovnega izobraževanja omogoča, da po končanem 4-letnem šolanju dijaki pridobijo poklic aranžerski tehnik in se zaposlijo ali nadaljujejo šolanje na visokih strokovnih šolah in na nekaterih univerzitetnih programih.

Izobraževalni program omogoča pridobitev naslednjih nacionalnih poklicnih kvalifikacij: tržni komunikator/komunikatorka in pospeševalec/pospeševalka prodaje.

Program aranžerski tehnik

Program sestavljajo splošnoizobraževalni predmeti, strokovni moduli, ki so obvezni in izbirni, praktično izobraževanje v šoli in pri delodajalcih, interesne dejavnosti ter odprti kurikul.

Strokovni moduli dajejo široko osnovno poklicno usposobljenost in predvsem v izbirnem delu omogočajo specializacijo za različne poklicne standarde. V njih so vsebinsko povezana strokovno-teoretična, praktična in splošna znanja. V okviru vsebinskih sklopov znotraj modula se povezujejo praktično izobraževanje, strokovna teorija in nacionalni standardi znanj, upoštevanje potreb strank – predvsem lokalnega gospodarstva.

  • Obvezni moduli so aranžerstvo, vizualne komunikacije in podjetje na trgu.
  • Izbirni moduli: tržno komuniciranje, pospeševanje prodaje.

Odprti kurikul oblikuje šola glede na potrebe trga delovne sile regionalne oz. lokalne ravni in ga lahko sproti prilagaja. Šola je izbrala multimedijsko oglaševanje, izražanje s sliko in zvokom, animacija v ravnini in prostoru, multimedijska orodja, mednarodna dejavnost in tuj jezik.

Ob pouku se dogaja še marsikaj zanimivega, saj ni naš cilj usposobiti samo dobrega aranžerskega tehnika, ampak dati dijakom tudi dobra izhodišča za razvoj osebnostnih lastnosti in vrednot, ki so pomembne za dobro opravljanje poklica in za nadaljnje življenje.

Zaključek izobraževanja

Za dokončanje izobraževanja po programu aranžerski tehnik mora dijak poleg uspešno končanih štirih let izobraževanja, uspešno opraviti tudi poklicno maturo.

Poklicna matura obsega:

  • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  • pisni in ustni izpit iz oblikovanja v aranžerstvu,
  • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike po izbiri dijaka,
  • izdelek oz. storitev in zagovor.
(Visited 18.410 times, 1 visits today)
Dostopnost