Skoči na glavno vsebino

Aktivnosti

Naravoslovje

Družboslovje

Športni tedni in tekmovanja

Dosežki gimnazijcev

Tekmovanja in raziskovanje

Dijaki se vsako leto udeležijo državnih in mednarodnih tekmovanj iz znanja slovenščine, matematike, logike, razvedrilne matematike, fizike, kemije, biologije, astronomije, angleščine, italijanščine, nemščine, zgodovine, geografije in psihologije.

Poleg tega izdelujejo raziskovalne in projektne naloge, npr. s področja zgodovine, psihologije, geografije in slovenščine, in z njimi tekmujejo na srečanju mladih raziskovalcev Slovenije. Vsako leto sodelujejo tudi na mednarodnem festivalu Več znanja za več turizma.

Udeležujejo se tudi drugih natečajev in razpisov, npr. srednješolskega pesniškega natečaja Mala Veronika, natečaja Mladinske knjige za najboljšo kratko zgodbo – metaFORA, likovno-literarnega projekta Lepljenka, različnih fotografskih natečajev …

Dijaki naše šole so bili vključeni v mednarodno raziskavo TIMSS Advanced 2015. Izmed 50 gimnazij Slovenije so v znanju preduniverzitetne fizike dosegli skupno 2. mesto, najboljši pa so bili kar v štirih od šestih kategorij: sklepanje, mehanika in termodinamika, valovanje in jedrska fizika, elektrika in magnetizem.

Dosežki v šolskem letu 2021/22

Zlata priznanja: 1 – državno tekmovanje iz logike, 1 – državno tekmovanje iz razvedrilne matematike, 2 – državno tekmovanje iz matematike, 1 – državno priznanje iz fizike za Štefanovo priznanje, 2 – državno tekmovanje iz zgodovine,  1 – državno tekmovanje iz zgodovine ekipno, 1 – državno tekmovanje iz geografije, 4 – državno tekmovanje iz znanja psihologije, 1 – regijsko srečanje mladih raziskovalcev (slovenščina/zgodovina).

Srebrna priznanja: 7 – državno tekmovanje iz logike, 1 – tekmovanje iz razvedrilne matematike, 2 – državno tekmovanje iz matematike, 2 – tekmovanje v znanju materinščine za Cankarjevo priznanje, 1 – državno tekmovanje iz znanja astronomije, 1 – državno tekmovanje iz biologije za Proteusovo priznanje, 1 – državno priznanje iz fizike za Štefanovo priznanje, 1 – državno tekmovanje iz angleščine, 1 – državno tekmovanje iz zgodovine, 3 – tekmovanje iz znanja psihologije.

Dijaki so prejeli več kot 110 bronastih priznanj, med drugim: 15 – tekmovanje iz znanja matematike,  10 – tekmovanje iz razvedrilne matematike, 17 – tekmovanje iz logike, 2 – tekmovanje v znanju materinščine za Cankarjevo priznanje, 1 – državno srečanje mladih raziskovalcev (slovenščina/zgodovina), 5 – tekmovanje iz zgodovine, 5 – tekmovanje iz znanja astronomije, 5 – tekmovanje iz fizike, 5 – tekmovanje srednješolcev v znanju fizike Čmrlj, 5 – tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni, 3 – tekmovanje iz biologije za Proteusovo priznanje, 3 – tekmovanje iz znanja geografije, 18 – tekmovanje iz znanja psihologije, 1 – državno tekmovanje iz italijanščine, 20 – priznanja  na bralnih tekmovanjih iz tujih jezikov Bookworms, Pfiffikus, Il topo di biblioteca.

Na državnem tekmovanju iz zgodovine so naši mladi zgodovinarji dosegli vrhunski uspeh. Med vsemi 171 tekmovalci iz gimnazij je Vid Sila, dijak 3. a gimnazije, zbral največ točk in tako postal najboljši v državi. Tudi v ekipnem delu tekmovanja so naši dijaki med vsemi ekipami zbrali največ točk in dosegli prvo mesto.  

Dosežki v šolskem letu 2020/21

(Opomba: Zaradi koronavirusa in izobraževanja na daljavo nekatera tekmovanja niso bila izvedena.)

Zlata priznanja: 1 – državno tekmovanje iz logike, 3 – državno tekmovanje iz matematike, 1 – državno tekmovanje iz znanja psihologije

Srebrna priznanja: 1 – državno tekmovanje iz logike, 1 – tekmovanje iz razvedrilne matematike, 3 – državno tekmovanje iz matematike, 2 – državno tekmovanje iz biologije za Proteusovo priznanje, 2 – državno priznanje iz fizike za Štefanovo priznanje, 2 – tekmovanje iz znanja psihologije.

Dijaki so prejeli več kot 80 bronastih priznanj, med drugim:  11 – tekmovanje iz znanja matematike,  4 – tekmovanje iz razvedrilne matematike, 18 – tekmovanje iz logike, 3 – tekmovanje za Cankarjevo priznanje, 1 – srečanje mladih raziskovalcev (slovenščina), 2 – tekmovanje iz znanja astronomije, 2 – tekmovanje iz fizike, 5 – tekmovanje srednješolcev v znanju fizike Čmrlj, 7 – tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni, 4 – tekmovanje iz biologije za Proteusovo priznanje, 1 – državno tekmovanje iz italijanščine, 1 – državno tekmovanje iz angleščine, 9 – tekmovanje iz znanja geografije, 14 – tekmovanje iz znanja psihologije.

Dosežki v šolskem letu 2019/20

(Opomba: Zaradi koronavirusa in izobraževanja na daljavo veliko tekmovanj ni bilo  izvedenih v celoti.)

Zlata priznanja: 1 – državno tekmovanje iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje, 1 – državno tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni, 1 – državno srečanje mladih raziskovalcev Slovenije (psihologija), 1 – bralno tekmovanje iz angleščine Epi Reading Badge.

Srebrna priznanja: 2 – tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje, 2 – tekmovanje iz razvedrilne matematike,  3 – državno tekmovanje iz znanja astronomije, 1 – tekmovanje iz znanja geografije, 2 – bralno tekmovanje iz angleščine Epi Reading Badge, 4 – tekmovanje več znanja za več turizma, 4 – tekmovanje iz logike in 1 – tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni.

Dijaki so prejeli okrog 100 bronastih priznanj, med drugim: 10 – tekmovanje iz razvedrilne matematike, 21 – tekmovanje iz logike, 11 – tekmovanje iz znanja astronomije, 25 – tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni, 1 – tekmovanje iz italijanščine, 5 – tekmovanje iz znanja geografije, 5 – tekmovanje iz znanja zgodovine, 21 – tekmovanje iz znanja psihologije.

Bron na mednarodnem tekmovanju mladih znanstvenikov družboslovnih smeri je osvojila Asta Gerjevič Debevec, dijakinja 4. a gimnazije, z raziskovalno nalogo s področja psihologije “Ali in kako drža (ne)moči vpliva na posameznika”.

(Visited 1.202 times, 1 visits today)
Dostopnost