RAZPISI ZA VPIS V VISOKOŠOLSKE IN VIŠJEŠOLSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME

Razpis za vpis v dodiplomske študijske programe in Razpis za vpis v višješolske študijske programe izda Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Razpisa za prihajajoče študijsko leto sta izdana konec januarja oziroma v začetku februarja.

V razpisih so na voljo splošne informacije o postopkih pri vpisu ter informacije o vseh študijskih programih, ki se izvajajo na fakultetah, visokih šolah ter višjih šolah v Sloveniji:

  • število prostih mest za posamezen študijski program,
  • pogoji za vpis v posamezen študijski program,
  • merila in način izračuna točk v primeru omejitve vpisa,
  • informacije o preizkusih posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti za posamezno študijsko leto.

RAZPIS ZA VPIS NA DODIPLOMSKE IN ENOVITE MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME v študijskem letu 2020/2021

RAZPIS ZA VPIS V VIŠJE STROKOVNO IZOBRAŽEVAJE v študijskem letu 2020/2021

VPISNI POSTOPEK NA FAKULTETO

Vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe poteka v treh rokih. V primeru, da je število prijav v določen študijski program večje od števila prostih mest, se v večini primerov sprejme sklep o omejitvi vpisa v ta študijski program. V primeru, da je število prijav v nek študijski program le nekoliko večje od števila prostih mest, se lahko zgodi, da sklepa o omejitvi vpisa ni, poveča pa se število prostih mest.

Sklep o omejitvi vpisa Univerza izda konec aprila, po prejetih prijavah za vpis od vseh kandidatov. O sklepih so vsi kandidati pisno obveščeni. Če študijski program nima omejitve, so nanj sprejeti vsi kandidati, ki izpolnjujejo osnovne kriterije za vpis. V primeru omejitve vpisa, pa se med kandidati za vpis izbera na poglagi dodatnih kriterijev. Kriteriji so specifični za vsak študijski program in so objavljeni v razpisu. Na podlagi kriterijev se za vsakega kandidata izračuna število točk, sprejeti pa so tisti z najvišjim številom točk glede na število prostih mest.

Prijava

Za prvi, drugi in tretji rok poteka prijava preko spletnega portala eVŠ v elektronski obliki (tu>>). Elektronska prijava je mogoča na dva načina: z digitalnim potrdilom ali z uporabniškim imenom in geslom. 

  • Ob prijavi z digitalnim potrdilom, pa bo vsak prijavnico podpisal in oddal digitalno, tako odpade tiskanje, podpisovanje in pošiljanje po pošti, poenostavljeno je pa tudi spreminjanje prijave.
    Digitalno potrdilo se lahko pridobi pri SIGEN-CA, POŠTA®CA, HALCOM in NLB.
  • Ob prijavi z uporabniškim imenom in geslom bo moral vsak elektronsko izpolnjeno prijavnico natisniti, podpisati in poslati preko pošte na pristojno visokošolsko prijavno-informacijsko službo. Ravno tako bo moral ob vsaki spremembi v prijavi postopek ponoviti.

Vpisni roki

1. prijavni rok (februar, začetek marca)

V prvem prijavnem roku kandidati oddajo prijavo, v kateri si po prednostnem vrstnem redu izberejo enega, dva ali tri študijske programe iz katerekoli fakultete v Sloveniji. Kandidat bo uvrščen v prvega, za katerega bo izpolnil pogoje.

2. prijavni rok (konec avgusta)

V drugem prijavnem roku se na razpisana mesta lahko prijavijo kandidati, ki v prvem roku niso bili sprejeti v nobenega od v prvi prijavi izbranih študijskih programov; kandidati, ki prve prijave niso oddali, ter tisti, ki so že bili sprejeti v prvem krogu in imajo za to upravičen razlog.

3. prijavni rok (začetek oktobra)

V tretjem prijavnem roku kandidati namesto elektronske prijave pošljejo pisno prošnjo za vpis tistemu visokošolskemu zavodu, na katerem so ostala prosta vpisna mesta tudi po izteku drugega prijavnega roka. Kandidati v prošnjo napišejo en študijski program, za katerega izpolnjujejo pogoje za vpis. Prošnji priložijo overjene kopije spričeval in drugih potrebnih dokazil.

Koristne informacije: Vpis na fakulteto korak za korakom (dijaskisvet.si)

Karierni center za mlade - KARIERNI PLAC

Karierni plac deluje na Ljudski univerzi Koper. Mladim med 6 in 19 letom nudijo možnost brezplačnega individualnega informiranjasvetovanja s področja načrtovanja in vodenja kariere ter pomoč pri odločanju.

Za svetovanja so na voljo med 8.00 in 15.00 ob ponedeljkih, torkih in sredah, ob četrtkih do 20.00, ob petkih pa izvajajo svetovanja in informiranja na terenu. Za svetovanje v živo se je potrebno predhodno dogovoriti za termin.

V času razglasitve epidemije Karierni plac deluje on-line – veseli bodo vaših klicev in sporočil na:

e-pošta: tina.mrzek@lu-koper.si
telefon: 040 283 010 ali 05/612 80 05 (Tina Mržek)
Whatsapp: 040 283 010
Skyp: Karierni Plac Koper

Študijsko in karierno svetovanje

Nadaljevanje šolanja na višješolskih in visokošolskih zavodih

Gimnazija

Gimnazijski programi se zaključijo s splošno maturo. Opravljena splošna matura omogoča nadaljevanje izobraževanja na vseh področjih univerzitetnega študija ter v študijskih programih višjega in visokega strokovnega izobraževanja. V primeru omejitve vpisa se na nekaterih univerzitetnih programih upošteva uspeh pri določenih izbirnih predmetih na maturi (tu>>).

Aranžerski tehnik in ekonomski tehnik

Dijaki z opravljeno poklicno maturo lahko šolanje nadaljujejo na vseh višješolskih programih ter na večini visokošolskih programov. Z dodatnim maturitetnim predmetom je omogočen vpis še na večino univerzitetnih programov. Natančne informacije so na voljo v Razpisu za vpis na dodiplomske in enovite magistrske študijske programe.

Pomembni spletni naslovi

Razpis in prijava za vpis v visokošolske programe: Portal eVŠ

Razpis in prijava za vpis v višješolske strokovne programe: Višješolska prijavna služba 

Univerza Prijavno-informacijska služba Karierni centri
Univerza v Ljubljani Prijavno-sprejemni postopki Karierni center Univerze v Ljubljani
Univerza v Mariboru Visokošolska prijavno-informacijski center Karierni center Univerze v Mariboru
Univerza na Primorskem Visokošolska prijavno-informacijska služba na Primorskem (Vpis UP) Karierni center Univerze na Primorskem
Univerza v Novi Gorici Visokošolska prijavno-informacijska služba Nova Gorica (Vpis – I. stopnja) Karierni center Univerze v Novi Gorici

Več informacij

Uporabne povezave pri izbiri študija

Moja izbira – spletni portal za dijake

Dijaški.net (študijski programi in omejitve vpisa, računanje točk)

Informativa – sejem izobraževanja

Karierno središče (opis poklicev)

Samospoznavanje

eSvetovanje –pripomoček za učinkovito načrtovanje kariere in iskanje zaposlitve

Kam in kako – pripomoček za raziskovanje, razvoj in izpopolnjevanje vaših možnosti v karieri

Share on FacebookPin on PinterestTweet about this on TwitterPrint this page
(Visited 359 times, 1 visits today)