Rumena podmornica

Glasilo dijakov Gimnazije in ekonomske šole

Dijaki vseh programov sodelujejo kot novinarji, pisci kratkih zgodb, zapisovalci anekdot iz šolskega življenja, avtorji stripov, karikaturisti, fotografi itd.

Člani uredništva zasnujejo okvirni vsebinski načrt, usklajujejo delo, prispevke računalniško oblikujejo in pripravijo za tisk ter poskrbijo za promocijo.

Maša Rolih in Petra Ražem, mentorici

Share on FacebookPrint this pageTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on Pinterest
(Visited 67 times, 1 visits today)